Vrácení nebo výměna zboží

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. V této lhůtě musí  odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář. Prohlášení o odstoupení zašle  na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího. Zároveň je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí peněžní prostředky, případně snížené o náhradu škody vzniklé na zboží pokud bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, po obdržení zboží. Za takovou škodu se zejména považuje a) zjevné poškození jakéhokoliv produktu (roztržení, ušpinění, utržení knoflíků, háčků apod.) a také b) rozbalení spodního prádla, punčoch, plavky a podobných produktů, kdy je tím snížena jeho hodnota. V tomto případě prodávající vrací:

a) u zjevně poškozeného zboží o náklady na opravu/vyčištění

b) u rozbaleného zboží dle bodu b) výše při jinak nepoškozeném zboží, částku kupní ceny poníženou o snížení hodnoty o 40 % a o 10 % jako náhradu vyčištění.

Výměna zboží

Při výměně se postupuje obdobně jako při vracení zboží.